OM MIG

Jag är född i England och uppvuxen i Skottland och jag fick min konstnärliga grundutbildning på Glasgow School of Art. Jag flyttade till Sverige 2010 då jag genom Hantverkslärling fick möjlighet att bli bokbindarlärling hos Hübner Bokform i Halmstad. Under mästarbokbindare Per-Anders Hübners vägledning kunde jag bygga på min tidigare erfarenhet som papperskonservator och lära mig ett flertal bokbindningstekniker.

I roliga och ofta livliga diskussioner med min lärare fick jag möjlighet att utveckla mina tanker och idéer om vad handbokbindning egentligen har för plats i dagens samhälle. En sak jag då insåg var att bokbindning inte är ett ändamål i sig själv utan snarare en del av en kreativ process. Det är med den inställningen jag har satt samman dessa kurser.

Min förhoppning är att så småningom kunna utveckla mitt företag på flera olika sätt. Jag skulle exempelvis väldigt gärna vilja ge ut mindre upplagor i samarbetsprojekt med andra intresserade. Ett annat mål är att designa och sälja utrustning för bokbinderi i liten skala. Denna hemsida kommer därför att uppdateras kontinuerligt!

Mina bokbindningaktiviteter görs parallellt med mitt andra stora intresse: botanisk konst. När jag är ledig tittar jag gärna på rugby, promenerar ute i skogen eller sitter inne på puben.
Stacks Image 883

Utbildning

2010-2011 Hübner bokform genom Hantverkslärling
Bokbindning

Camberwell College of Arts
2002-2003 Papperskonservering

London College of Printing
2002-2003 Bokbindning kvällskurser

Glasgow School of Art
1992-1996 Konst

Utmärkelser

Gesällbrev
2012 Sveriges Hantverksråd

Medlemskap
2011 Bokbindare-Gesällskapet

Best Craft Binding
2010 National Library of Scotlands årliga bokbindningstävling

QEST stipendium
2010 Queen Elizabeth Scholarship Trust

Arbete

Nationalmuseum
2012-2014 Konservator

National Galleries of Scotland
2007-2010 Papperskonserveringstekniker

Edinburgh University Library
2005-2007 Konservator

Hampton Court Palace
2003-2005 Förebyggandekonservator
Stacks Image 1472
2010 vann jag ett stipendium från Queen Elizabeth Scholarship Trust för att kunna studera bokbindning i Sverige.
Stacks Image 1476
Efter två år som lärling och efter ett omfattande prov fick jag ta emot mitt gesällbrev på en väldigt trevlig och högtidlig ceremoni i Stockholms Stadshus.