MIKROFÖRLAG

Kursen kommer att ge deltagarna kunskaper för att kunna publicera egna böcker i små upplagor. Det kan röra sig om en poet som vill ge ut 100 exemplar av en diktsamling, en konstnär som vill skapa tio exemplar av ett konstverk i form av en bok eller kanske en släktforskare som vill sammanställa och presentera sitt material för andra familjemedlemmar.

Kurserna kommer att innehålla en introduktion till bokstruktur, design, fysisk produktion samt hur projekt med mindre upplagor kan utformas. Kursinnehållet kan dock anpassas och utformas efter deltagarnas önskemål. Listan nedan visar de områden och moment som kursen kan innehålla.

Deltagarna kan välja mellan att arbeta enskilt och hantera hela processen på egen hand eller att arbeta i grupper och specialisera sig på särskilda områden i arbetsprocessen.

Ett uppföljningsseminarium kan anordnas efter avslutad kurs. Under en halv dag finns då möjlighet att diskutera det arbete som deltagarna genomfört efter avslutad kurs. Detta kan även fungera som en deadline och en sporre att avsluta påbörjade projekt. Seminariet ger även möjlighet att diskutera och få råd om framtida utgivningar.

Innehåll

  • Introduktion till Indie Publishing
  • Introduktion till artist’s books
  • Upplägg och struktur i en bok
  • Bokdesign
  • Layout
  • Typografi
  • Problemlösning av vanliga hinder i bokbindning

Struktur

LÄNGD: 1-5 dagar plus en extra halvdag
ANTAL DELTAGARE: 3-10
KAN KOMBINERAS MED: Hårdpärm,Askar
Stacks Image 2308
Stacks Image 2311
Stacks Image 2314
Stacks Image 2317
Stacks Image 2320
Stacks Image 2323
Stacks Image 2326
Stacks Image 2329
Stacks Image 2332
Stacks Image 2335
Stacks Image 2338
Stacks Image 2341
Stacks Image 2344
Stacks Image 2347
Stacks Image 2350
Stacks Image 2353