JAPANSK BOKBINDNING

Den östasiatiska bokbindningstekniken utvecklades för starkt, men mycket tunt och lätt papper och för träsnitt. Teknikerna som används skiljer sig helt från de västerländska och resulterar i lätta, vackra band med mjuka pärmar.

Kursen inleds med en historisk introduktion till grundprinciperna i bokbindningstekniken i Japan, Korea och Kina. Därefter kommer deltagarna att få använda äkta japanskt material och lära sig flera olika traditionella typer av band och även tekniker för att tillverka askar.

Innehåll

  • Historisk introduktion till östasiatisk bokbindning
  • Fyra traditionella häftmetoder
  • Japanska dragspelsböcker
  • Två japanska mappar
  • Japanska askar

Struktur

LÄNGD: 1-10 dagar
ANTAL DELTAGARE: 3-10
KAN KOMBINERAS MED: Mjukband, Hårdpärm
Stacks Image 2028
Stacks Image 2031
Stacks Image 2034
Stacks Image 2037
Stacks Image 2040
Stacks Image 2043
Stacks Image 2046
Stacks Image 2049
Stacks Image 2052
Stacks Image 2055
Stacks Image 2058
Stacks Image 2061
Stacks Image 2064
Stacks Image 2067
Stacks Image 2070
Stacks Image 2073