INTRODUKTION

Kurserna är riktade mot kreativa grupper av alla de slag: konst- och designstudenter, konstnärliga föreningar, skrivläger osv.
Kurserna är väldigt flexibla vad gäller längd och antal deltagare och de kan hållas var som helst i Sverige.
Det finns fem olika kurser att kombinera eller välja mellan: Mjukband, Hårdpärm, Askar, Japansk bokbindning och Mikroförlag.
Stacks Image 880
Stacks Image 954
Stacks Image 966
Stacks Image 963
Stacks Image 960

Koncept

Målet med alla kurser är att deltagarna på ett enkelt sätt ska kunna praktisera bokbindning. All utrustning och allt material som används under kursen kommer att vara sådant som är enkelt att införskaffa.

Den grundläggande principen bakom kurserna i bokbindning är flexibilitet. Deltagarna kan själva bestämma var och när kurserna ska äga rum och även hur stora grupperna ska vara. Utrustningen som används är lätt att bära och ger möjlighet till stor anpassning efter deltagarnas önskemål.

Kurserna riktar sig både till nybörjare och till dem som vill lära sig mer. Innehållet består både av grundläggande tekniska moment och allmän kunskap om de material som används. Eftersom kursernas mål är att ge deltagarna kunskaper nog att skapa egna böcker läggs mycket vikt vid design och utformning. Deltagarna kommer att få mycket frihet att realisera egna idéer om hur bokens fysiska form kan integrera med dess innehåll.

Varför bokbindning?

Den fysiska boken blir en allt viktigare motpol i ett till stor del digitaliserat samhälle. Kombinationen av dess fysiska form och dess icke påträngande innehåll blir en skarp kontrast gentemot den oändliga ström av intryck som flödar från dagens media. Mötet mellan det fysiska och det abstrakta skapar rum för kreativitet och idéer för både författare, konstnärer och hantverkare.

Struktur

Det finns fem kurser att välja mellan. Deltagarna kan gå enskilda kurser utan krav på förkunskaper eller kombinera kurser över en längre period.

Längden på kurserna anpassas efter valt innehåll. På en tvådagarskurs i hårdpärm kan en typ av bokbindningsteknik läras ut medan en kurs om sex dagar ger utrymme för tre olika typer av tekniker. Kurserna kan även delas upp på halvdagar. En tvådagars kurs kan exempelvis förläggas till fyra lördagsförmiddagar. Alla kurser anpassas efter deltagarnas önskemål och förkunskaper.

Bokning

För att begära en offert eller boka en kurs, vänligen kontakta Toby via kontaktsidan.

Vid kursbokning sammanställs en skriftlig kursplan över kursinnehåll och mål i samråd med deltagarna. Kurserna kan hållas var som helst i Sverige, förutsatt att det finns en lämplig lokal. Utrustning och material ingår i kurskostnaden.